Doctor Profile

Sergey V. BULKA

Speciality:Neurologist, Physiotherapist, Kinesotherapist
Degrees:
National Medical University of Bogomolcia
Experience:10 years
Email:vertebronevrolog.ua@gmail.com
Social Info

About me

Our Chief Doctor, an ideological inspirer and just a good man, Sergei Valerevich. He is very fond of patients. They say that after the reception they always go into high spirits and with the feeling that everything is and will be good.

реабилитация после операции на позвоночнике, массаж в киеве, prp терапия, реабилитация после удаления грыжи позвоночника, реабилитация после удаления грыжи, лечение позвоночника киев, лечение позвоночника в киеве, лечение спины киев, Лечение спины в киеве, ударно волновая терапия киев, реабилитация после удаления межпозвонковой грыжи, лфк после удаления грыжи позвоночника, ударно волновая терапия в киеве, реабилитация после перелома, реабилитация после перелома руки, реабилитация после перелома ноги, реабилитация после перелома голеностопа, реабилитация после перелома шейки бедра, реабилитация после перелома киев, санаторий реабилитация после перелома украина, реабилитация после перелома руки у ребенка, реабилитация после перелома бедра в домашних условиях

Specialization: neurologist, physiotherapist, kinesitherapist.

Higher education.

Experience – 10 years in the clinics of the vertebronevrological profile.

Profiles: consultation of a neurological and orthopedic profile, management of patients in a day hospital.

Types of therapeutic effect: manual therapy, kinesitherapy, physiotherapy, medical drug blockades, pharmacopuncture, acupuncture.

Patent for utility model: “METHOD OF COMPLEX TREATMENT OF FRONT SPONDILLOLISTESIS IN THE HIGH-ROOM SECTION OF SLEEP IN OSTEOCHONDROID”

neurologist, neuropathologist, neurologist, neuropathologist, neurologist, neurologist, neuropathologist, neurologist, neurologist, neurologist, neurologist, neuropathologist, neurologist, neurologist, neurologist, neurologist, neurologist, neurologist, neurologist, neuropathologist, neurologist, neuropathologist children's neurologist, neuropathologist questions neurologist treatment services neurologist, neuropathologist tips, advise a good neurologist, neurologist examination, the neurologist that l echit and neurologist, doctor neurologist Bersenev Vladimir consultation neurologist online Ukraine, konsultatsіya neurologist Kiev, child neurologist consultation online free, buns, Sergei V., bread Sergey, Muffin Sergey V., contacts, phone, a neuroscientist, neurologist, neurologist in Kiev, a good neurologist , child neurologist, best neurologist, a good children's neurologist, orthopedist,БУЛКА Сергей Валерьевич | Врач невролог, невролог булка, невропатолог, невропатолог киев, невролог киев, невропатологи, невропатолог детский, невролог, врач невропатолог, невропатология, врачи невропатологи, хороший невропатолог, прием невропатолога, приеimage1423674962
image1423674905image1423678152image1423677959
image1423676705image1423675569image1423675593
image1423678117image1423678132

реабилитация после операции на позвоночнике, массаж в киеве, prp терапия, реабилитация после удаления грыжи позвоночника, реабилитация после удаления грыжи, лечение позвоночника киев, лечение позвоночника в киеве, лечение спины киев, Лечение спины в киеве, ударно волновая терапия киев, реабилитация после удаления межпозвонковой грыжи, лфк после удаления грыжи позвоночника, ударно волновая терапия в киеве, реабилитация после перелома, реабилитация после перелома руки, реабилитация после перелома ноги, реабилитация после перелома голеностопа, реабилитация после перелома шейки бедра, реабилитация после перелома киев, санаторий реабилитация после перелома украина, реабилитация после перелома руки у ребенка, реабилитация после перелома бедра в домашних условиях

Publications:

  1. Губенко В.П., Самосюк І.З., Губенко А.М., Булка С.В., Копчак С.К. Лікування компресійно-ішемічних невропатій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 16. – Книга 4. – Київ, 2007. – С. 801-808.
  2. Самосюк І.З., Губенко В.П., Булка С.В., Швець А.В., Губенко А.М. Комплексне лікування хворих вертеброгенними попереково-крижовими больовими синдромами з застосуванням мануальної терапії та медикаментозних блокад // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 17. – Книга 2. – Київ, 2008. – С. 771-775.
  3. Губенко В.П., Булка С.В., Губенко А.М. Диференційоване комплексне лікування біомеханічних порушень функціонального стану сегментів у хворих вертеброгенною попереко-крижовою радикулопатією // Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині (тези доповідей симпозіуму). – Полтава, 2009. – С. 22.
  4. Губенко В.П., Булка С.В., Губенко А.М. Диференційоване лікування хворих з вертеброгенними попереко-крижовими рефлекторними синдромами // Матеріали наукового симпозіуму “Сучасні проблеми медицини невідкладних станів” (21-22 травня 2009р.). – Київ, 2009. – С 54-55.
  5. Самосюк І.З., Губенко В.П., Булка С.В., Губенко А.М. Комплексне лікування з врахуванням механізму подразнення нерва Люшка у хворих вертеброгенними попереково-крижовими больовими синдромами // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 18. – Книга 2. – Київ, 2009. – С. 481-486.
  6. Губенко В.П., Булка С.В., Губенко А.М. Застосування комбінованої кінезотерапії у комплексному лікуванні хворих з вертеброгенними попереково-крижовими радикулопатіями // Матеріали наукового симпозіуму та пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України “Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології” (2-3 грудня 2009 р.). – Київ-Харків, 2009. – С. 37-38.
  7. Чайковський Ю.Б., Самосюк І.З., Губенко В.П., Губенко А.М., Храпай О.В., Булка С.В. Застосування ліпосомних препаратів та фармако-електро-кінезитерапії нейро-м’язового апарату в комплексному лікуванні компресійно-ішемічної невропатії (методичні рекомендації). – Київ, 2009. – 37 с.
  8. Губенко В.П., Губенко А.М., Жигадло П.Е., Булка С.В. Спосіб комплексного лікування переднього спонділолістезу попереково-крижового відділу хребта при остеохондрозі. Патент на корисну модель № 44203. Зареєстровано 25.09.2009р. 25.09.2009, Бюл. №18, 2009р.
  9. В. П. Губенко, М. І. Губа, М. М. Губа, Булка С.В., Губенко А.М. Мануальна терапія в комплексному лікуванні хворих з попереково-крижовими больовими синдромами в умовах курорту Миргород // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 19. – Книга 2 . – Київ, 2010. – С. 437-442 .
  10. Самосюк І.З., Губенко В.П., Зачек Л.М., Зачатко Т.М., Федоров С.М., Ткаліна А.В., Булка С.В., Губенко А.М., Мелешко О.А., Костенко І.А. Принципи лікування хворих з неврологічними проявами остеохондрозу хребта // Матеріали ХІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Львів – Київ – Чікаґо, 2010. – С. 363.
Ударно-волновая терапия (УВТ)
Лечение болей в спине

Наш коллектив